EDICIÓ 2024
Presenta la teva
tesi en 4 minuts

#FinalTesi4min Bases


ORGANITZAT PER:

logo Generalitat

logo de Fundació Recerca

HI COL·LABORA:

logo Movistar

Concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”
Imatge de l'acte de l'edició 2024

Guardonats i jurat T4M de l’edició 2024

Imatge de l'acte de l'edició 2024

Finalistes i jurat T4M de l’edició 2024

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, organitzen juntament amb dotze universitats catalanes i amb la col·laboració de Fundació "la Caixa", la setena edició del concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”.

L’objectiu és plantejar als estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, el repte d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible, per a un públic general.

Premis

A la Final s'atorguen tres premis* i una menció especial a les millors presentacions:


PRIMER PREMI

amb una dotació de

3.000

GUARDONADA 2024:

Mireia Baylina Melé, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

SEGON PREMI

amb una dotació de

2.000

GUARDONADA 2024:

Gala Pujol infantes, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

TERCER PREMI

amb una dotació de

1.000

GUARDONAT 2024:

Adrià Vilalta Videgain, de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

MENCIÓ ESPECIAL
Assumpció Català i Poch**

amb una dotació de

1.000

GUARDONADA 2024:

Raquel Serrano López, de la Universitat de Barcelona (UB)

* A aquestes quantitats se’ls aplica la retenció d’IRPF corresponent segons la normativa legal vigent.

**Tesis presentades en català.

Requisits de participació

Ser doctorand/doctoranda de, com a mínim, segon curs, amb la matrícula activa i abonada.

Tenir, en el moment de sol·licitar la participació en el concurs, el vistiplau del director/directora de tesi.

No haver defensat la tesi abans de la presentació de sol·licituds a la seva universitat.

Compromís d’assistir-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no està permesa la participació a distància.

Compromís d’ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca. Ni les universitats ni l’FCRI es fan responsables en el cas d’incompliment per part de les persones participants.

Desenvolupament

El concurs es desenvolupa en dues fases: la primera consisteix en una eliminatòria a cada universitat, la segona és una final on participa un/a representant, el/la guanyador/ora, de cada universitat.


Normes durant la presentació
icona duracio

Duració màxima de 4 minuts.

icona diapositives

Només s'hi poden projectar un màxim de dues diapositives estàtiques.

icona video

No s'hi permet vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.

icona material

S’hi admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.

icona llengua

Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglès.

icona parlar

Es considera que una presentació ha començat quan el participant parla.

icona notes

No es recomanen notes o apunts a la mà.

icona citacio

Es pot utilitzar una citació breu o humorística.

Vegeu vídeo de l'última edició
Universitats

Podeu sol·licitar més informació a cadascuna de les universitats catalanes o directament a l'FCRI


Logo de la Universitat de Barcelona
Logo de la Universitat Autònoma de Barcelona
Logo de la Universitat Politècnica de Catalunya
Logo de la Universitat Pompeu Fabra
Logo de la Universitat Ramon Llull
Logo de la Universitat de Lleida
Logo de la Universitat de Girona
Logo de la Universitat Rovira i Virgili
Logo de la Universitat Oberta de Catalunya
Logo de la Universitat de Vic
Logo de la Universitat Internacional de Catalunya
Logo de la Universitat Abat Oliba CEU