Concurs
“Presenta la teva tesi en 4 minuts”

Finalistes i jurat de l’edició 2018
Finalistes i jurat de l’edició 2018

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) organitza, juntament amb dotze universitats catalanes, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”.

L’objectiu és plantejar als estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, el repte d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible, per a un públic general.

Hi col·labora:


Calendari
Gener-març de 2019: inscripció de candidats a cada universitat.
Març-maig de 2019: concursos universitaris.
4 Juny de 2019: final a Espai Endesa.

Premis

A la Final s’atorgaran tres premis* a les millors presentacions:*A aquestes quantitats se’ls aplicarà la retenció d’IRPF corresponent segons la normativa legal vigent.

Requeriments i desenvolupament
Requisits de participació

Ser doctorand/doctoranda de, com a mínim, segon curs, amb la matrícula activa i abonada.

Tenir, en el moment de sol·licitar la participació en el concurs, el vistiplau del director/directora de tesi.

No haver defensat la tesi abans de la presentació de sol·licituds a la seva universitat.

Compromís d’assistir-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no està permesa la participació a distància.

Compromís d’omitir durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca. Ni les universitats ni l’FCRi es faran responsables en el cas d’incompliment per part de les persones participants.

Desenvolupament

El concurs es desenvoluparà en dues fases: la primera consisteix en una eliminatòria a cada universitat, la segona és una final on participa un(a) representant, el guanyador(a), de cada universitat.

Normes durant la presentació

  • Duració màxima de 4 minuts.
  • Es recomana no projectar més de dues diapositives estàtiques.
  • No es recomana vídeo ni so, ni instruments musicals, ni disfresses, etc.
  • S’hi admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.
  • Només s’hi admeten presentacions en llengua catalana, castellana o anglès.
  • Es considera que una presentació ha començat quan el participant parla.
  • No es recomanen notes o apunts a la mà.
  • Es pot utilitzar una citació breu o humorística.
Més informació
a cadascuna de les universitats catalanes
o directament a la Fundació Recerca